NAUE NAIL

NAUE NAIL

NAUE NAIL системот ја комбинира силата и издржливоста на Secugrid® геомрежите со земјени прицврстувачи за создавање на систем за армирање на стрмни косини при падови до 60°. Secugrid®, со неговата униформирана, конструкција со рамни шипки и извонредна сила на спојување, обезбедува примарно армирање во насоката на косината. Димензионираните земјени прицврстувачи се еднакво распоредени помеѓу монтираната Secugrid® арматура, што ја покрива површината на косината. Дополнително, Secumat® 5/5 Q1 ES 601 душек за контрола на ерозија е поставен врз Secugrid® арматурата на земјата пред да се обезбедат земјените прицврстувачи. Secumat® пополнет со површинскиот слој на земјата промовира воспоставување на вегетација за зелени ѕидови и косини. Вегетацијата може да се воспостави брзо и ефикасно со хидросеење, каде што е потребно или преферирано. NAUE NAIL системот може да обезбеди привремено или постојано појачување на стрмни косини. Се карактеризира со висок степен на флексибилност, овозможувајќи значајно прилагодување на проектни специфични услови, изгледи и услови на локацијата, при што обезбедува решенија за многу силно и економично појачување на косини со природно покривање со долгорочна вегетација.

Secugrid® геомрежите за појачување на земјата се дизајнирани да примат разни локациски услови и достапни земјени материјали, вклучително и способноста да ги исполнат предизвиците за широк опсег на природни земјени услови - на тој начин намалувајќи ја потребата за специјално, скапо пополнување.

Примени:

- Како алтернатива за стабилизација кај привремено ископување
- Врз меки или лабави карпести површини и ограничен во површини со масивни карпи

Системски компоненти:

- Армирање со Secugrid® PET геомрежа
- Земјени прицврстувачи
- Secumat® душек за контрола на ерозија
- Прицврстувачи
- Хидросеење

Предности:

- Корисни до 60°
- Постојана стабилност
- Штити од лизгање на земјиште и одрони
- Директна заштита на косини без потреба од отстранување на земја
- Овозможува вегетација за позелени дизајни
- Едноставен и брз за изградба без жртвување на безбедноста
Македонски